Home Aanbod Over mijzelf Tarieven Info Contact
Privacybeleid Jinera Persoonsgegevens die wij verwerken Jinera verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Adresgegevens Geboortedatum Geslacht Telefoonnummer E-mailadres Gegevens vanuit het intakeformulier en intakegesprek bij coaching Tot slot gegevens die je zelf aan ons verstrekt t.b.v. de coaching/begeleiding/training Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens Jinera verwerkt gegevens die nodig zijn voor de coaching/begeleiding/training. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van de ouders of voogd. Waarom we gegevens nodig hebben Jinera verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Het afhandelen van jouw betaling Jinera verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte Jinera verwerkt bijzondere persoonsgegevens, welke via een intakeformulier en intakegesprek verkregen worden, om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen Jinera verwerkt overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt; mondeling, in correspondentie en telefonisch (welke ervoor zorgen dat jouw begeleiding op maat uitgevoerd kan worden) Hoe lang we gegevens bewaren Jinera zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn; 7 jaar vanaf het beëindigen van de coaching / begeleiding (i.v.m. belastingwet en nazorg). Delen met anderen Jinera deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van onze gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jinera blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@jinera.nl. Jinera zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Beveiliging Jinera neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jinera.nl Contactgegevens Wanneer je contact wilt opnemen met Jinera, kun je ons als volgt bereiken: Anette Klomp Telefoonnummer: 0643558019 E-mailadres: info@jinera.nl Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 70265860
Begeleiden van jongeren naar hun trotse en sterke zelf
f
in
06-43558019 info@jinera.nl
f