Home Aanbod Over mijzelf Tarieven Info Contact
Voor leren en jezelf ontwikkelen is een trotse en sterke basis nodig. Trots op wie je bent, op wat je kan en op de weg die je bewandelt en sterk in het gebruiken van je mogelijkheden en het maken van je eigen keuzes. Ik ga op zoek naar dat zelfvertrouwen in iedere jongere. Dat doe ik door samen met de jongere te kijken hoe hij zijn sterke kanten kan benutten en door nieuwe (voor de jongere passender) manieren van leren te ontwikkelen.    In mijn manier van werken ben ik open en nieuwsgierig. Ik hecht veel waarde aan oprecht contact, waarin    betrokkenheid, respect  en samen doen voor mij vanzelfsprekend zijn. Ik hou van het principe: afspraak is afspraak.    Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses en de natuurlijke manier van leren en doen van de jongere.    Daarnaast zoek ik net even verder en ben ik creatief in het vinden van oplossingen. Ik geef niet gauw op.    Mijn naam is Anette Klomp. Van 1998 tot 2017 ben ik werkzaam geweest als docente biologie in het voortgezet    onderwijs. In de laatste twaalf jaar heb ik meegebouwd aan een school met een vernieuwend onderwijsconcept,    waarbij de leerling zijn leerweg kiest vanuit zijn eigen keuzes en verantwoordelijkheid. Binnen dit concept heb ik veel    jongeren intensief begeleid en ben ik opgeleid om jongeren te coachen. Met name de begeleiding van jongeren met een specifieke begeleidingsbehoefte geeft mij veel voldoening. Daar ligt mijn hart. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik mij, na onze verhuizing naar Zutphen, verder heb ontwikkeld in het begeleiden van jongeren en een zelfstandige praktijk gestart ben. Aanvullend op mijn opleiding tot docente heb ik nascholingscursussen gevolgd gericht op het begeleiden van jongeren met onder andere ASS en dyslexie. Ik heb tevens de opleiding tot Jeugd Breincoach en 'Leren leren'-trainer gevolgd. Deze aanvullende kwalificaties hebben ertoe geleid dat ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik graag naar mijn LinkedIn profiel.
Over mijzelf Over mijzelf
f
in
06-43558019 info@jinera.nl
Op de middelbare school liep ik er tegenaan dat ik alle leerstof tot in de puntjes moest snappen, voordat het voor mij logisch was. Alleen zo kon ik de basiskennis onthouden en moeilijke vraagstukken oplossen. Anette gaf mij handvatten om de stof te ordenen en te bepalen wat belangrijk is. Daar kon ik dan alles heel gedetailleerd over uitzoeken en op mijn manier de stof goed  leren. Ik kan dit nu ook toepassen bij mijn vervolgstudie, maritiem officier. (Mark)
Begeleiden van jongeren naar hun trotse en sterke zelf