Voor organisaties, die leer- en werktrajecten aanbieden aan vastgelopen jongeren, maakplaatsen en middelbare scholen Praktijkgerichte werkplaatsen Doelstelling Voor organisaties, die werken met jongeren, organiseer ik praktijkgerichte werkplaatsen. In deze werkplaatsen ligt het accent op ervaringsgericht leren, waarbij optimaal wordt aangesloten bij de interesse, het niveau en de cognitieve stijl van de jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van   creativiteit, beeldend vermogen en zintuiglijke waarneming. In de werkplaats is het doel dat elke jongere plezier krijgt in het uitvoeren van de activiteiten, trots is op zijn werk en zich (weer) openstelt voor ontwikkeling, zowel in het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak. Ondertussen leert hij allerlei nieuwe vaardigheden aan. In de werkplaats wordt de jongere intensief begeleid in zijn ontwikkeltraject. Door het opdoen van succeservaringen verbetert zijn zelfvertrouwen, wat hem motiveert om in beweging te komen en zichzelf verder te ontwikkelen.  Aanbod Scholen of organisaties, die enthousiast zijn over het ervaringsgericht leren kunnen contact met mij opnemen voor het organiseren en uitvoeren van praktijkgerichte werkplaatsen. De inhoud en omvang van de werkplaats is afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Dit kan enerzijds gaan om scholen binnen het reguliere onderwijs ter ondersteuning of uitbreiding van het eigen lesprogramma. Het kan ook gaan om organisaties, die zich bevinden op het snijvlak van onderwijs, begeleiding en hulpverlening. Voor deze organisaties kan ik ervaringsgerichte werkplaatsen ontwikkelen en uitvoeren of  binnen bestaande werkplaatsen een bijdrage leveren vanuit mijn specifieke deskundigheid in het op maat begeleiden van jongeren. Op deze manier ben ik al werkzaam binnen WALHALLAb en Het Dagelijks Bestaan.
Home Aanbod Over mijzelf Tarieven Info Contact
f
in
06-43558019 info@jinera.nl
Begeleiden van jongeren naar hun trotse en sterke zelf