In mijn middelbare schooltijd, bleef ik schoolwerk altijd uitstellen. Door gesprekken met Anette ben ik bewuster gaan nadenken voordat ik iets doe, zodat ik weet welke consequenties mijn handelen heeft. Anette zat me niet de hele tijd achter de broek, maar leerde me zelf prioriteiten stellen. Leuke dingen ben ik gaan plannen na het schoolwerk dat gedaan moest worden. Uiteindelijk heeft mij dit een mooi havo diploma opgeleverd en ook een grotere vriendengroep! (Jeroen, 18jr)
Jeugd Breincoaching Doelgroep De Jeugd Breincoaching is gericht op jongeren (8–18 jaar) die moeilijkheden ondervinden bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten binnen en buiten het schoolsysteem, waardoor problemen ontstaan bij het leren en/of naar school gaan. De processen, die hieraan ten grondslag liggen noem je de Executieve Functies.        Problemen die deze jongeren onder andere tegen kunnen komen zijn: *  Chaos in denken en doen, verwerkingsproblemen, moeite met veranderingen *  Impulsief reageren, gebrek aan focus / concentratie *  Leerproblemen ten gevolge van AD(H)D, ASS, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid *  Onvoldoende aansluiting vinden bij klasgenoten *  Motivatieproblemen en/of verminderd zelfvertrouwen Doelstelling Het belangrijkste doel van de Jeugd Breincoaching is om samen met uw kind te ontdekken wat hij nodig heeft om zijn leerproces te verbeteren en makkelijker om te gaan met  situaties thuis en op school (b.v. plannen schoolwerk, focus op het juiste moment, omgaan met veranderingen, wijze van reageren). Dat  heeft bovendien een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen en motivatie. Werkwijze Na aanmelding krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Vervolgens vindt een intakegesprek met uw kind plaats, waardoor de coach inzicht krijgt in de hulpvraag, zijn belemmerende factoren, maar vooral ook in zijn mogelijkheden. De coach stelt daarna een begeleidingsplan op. Elk coachingstraject wordt op maat vorm gegeven en omvat vier tot acht (individuele) sessies van 45 minuten. Om uw kind goed te kunnen begeleiden is de ondersteuning en stimulans van u als ouder belangrijk.
Home Aanbod Over mijzelf Tarieven Info Contact
f
in
06-43558019 info@jinera.nl
In mijn middelbare schooltijd, bleef ik schoolwerk altijd uitstellen. Door gesprekken met Anette ben ik bewuster gaan nadenken voordat ik iets doe, zodat ik weet welke consequenties mijn handelen heeft. Anette zat me niet de hele tijd achter de broek, maar leerde me zelf prioriteiten stellen. Leuke dingen ben ik gaan plannen na het schoolwerk dat gedaan moest worden. Uiteindelijk heeft mij dit een mooi havo diploma opgeleverd en ook een grotere vriendengroep! (Jeroen)
Begeleiden van jongeren naar hun trotse en sterke zelf